Вода .bg  

Драгоманското блато като източник на енергия

За първи път у нас ще се произвеждат пелети от тръстика, която ще се добива от Драгоманското блато. Уникалният карстов комплекс, който е само на 30 км от София, беше обявен вчера за най-новата влажна зона с международно значение наред с езерото Сребърна, Ропотамо и други.
Влажните зони се обитават от редки растения, птици и бозайници и ни пазят от наводнения, каза зам.-министърът на екологията Евдокия Манева. Те създават и възможности за поминък. Пример за това е бъдещото производство на тръстикови пелети. Проектът е на частна фирма в партньорство със „Сдружения за дивата природа Балкани". Очаква се само от Драгоманското блато да се добиват около 300 т годишно. А количеството от всички влажни зони, които у нас са десет, ще е 50 пъти повече. Другият проект в напреднала фаза е за преработка на тръстика от влажната зона край Белене. Пелетите са 2-3 пъти по-калорични от дървата за огрев. По предварителни сметки цената им ще бъде около 300 лв. на тон, при 360 лв. за чипса от дървесни частици. Първоначално ще се използват за отопление на училището в Драгоман.
Косенето на тръстиката се извършва през зимата, когато водата е скована в лед. Така не се смущават птиците, които гнездят в района и са 260 вида.
„Карстов комплекс Драгоманско блато" е с площ 14 967 хектара и обхваща три общини - Сливница, Драгоман и Костинброд. През него минава пътят на мигриращите птици - Виа арестотелис. Тук гнезди световно защитеният вид ливаден дърдавец и белоокота потапница. Има и забележителна колония от бели чапли.
Надеждата на кметовете на трите общини е, че в района ще се развива алтернативен туризъм.

Преса, 03.02.2012, стр.11

        << върни се назад