Вода .bg  

Изтичането на отпадни води в язовир "Искър" е спряно

Изтичането на отпадни води в язовир "Искър" е прекратено, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството в петък. Това е станало след като общинската фирма "Водоснабдяване и канализация" е отстранила запушването на главния колектор в Самоков, разположен от източната страна на града до пречиствателната станция за отпадни води.
Причината за запушването беше безконтролно и неправомерно изхвърлени битови и строителни отпадъци, които сега са извадени от ревизионните шахти по трасето на колектора. До това се е стигнало, тъй като по разпореждане на бившия кмет на община Самоков, разтоварището от строителни отпадъци е било разположено върху трасето на колектора и ревизионни шахти.
Нормалното протичане на отпадните води е възстановено в канализацията на 18 август и аварийното им изтичане в реки Искър е преустановено.
По време на работата по отстраняване на запушването непрекъснато са взимани проби от лабораторията на Пречиствателната станция за отпадъчни води – Самоков и са предоставяни на регионалната инспекция по околна среда и води и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.
Всички взети проби са в допустимите норми, стана ясно по-рано през седмицата.
Екипи и техника на ВиК София работиха на терен в продължение на четири дни, докато разчистят затрупаните от строителни отпадъци и земни маси ревизионни шахти на канализацията.
В търсене на запушването бяха разкрити седем ревизионни шахти от заустването към авариралия участък. Те ще бъдат заснети геодезически и нанесени със съдействието на техническа служба в кадастъра на община Самоков.
За ситуацията и приключването на работата по отстраняване на запушването са уведомени РИОСВ и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Община Самоков.

Дневник, 19 август 2016

        << върни се назад