Вода .bg  

Национална японска телевизия засне уникални кадри в резерват „Сребърна”

Национална японска телевизия засне уникални кадри в резерват „Сребърна”
За първи път са осъществени подводни снимки на кореновата система на плаващите тръстикови острови в т.нар. „Елдорадо за блатните птици“
Екип на националната телевизия ТBS Vision – Токио (Япония) e заснел уникални кадри на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. В рамките на 10 дни от престоя си в региона японците са обходили и заснели с висококачествена апаратура колонията на къдроглавия пеликан и местообитанията на защитените видове птици.
За първи път в „Сребърна” са осъществени подводни снимки на кореновата система на плаващите тръстикови острови и на „удавената“ върбова гора.
Особен интерес за членовете на екипа японски телевизионери са предизвикали местообитанията на редките защитени растения блестяща млечка и блатно кокиче. Заснети са уникални кадри как хищното растение обикновена мехурка улавя жертвите си и как се извършва процесът на хранене при този странен представител на нашата флора.
Консултант на телевизионния екип е представител на Института за биоразнообразие и екосистемни услуги към БАН. Той е отчел много добро състояние на популациите на защитените растения, които в Плана за управление на резервата са посочени с ограничено разпространение.
ТBS Vision, която е дъщерна на водещата TBS (Tokio broadcasting system television), заснема поредица от документални филми за обекти на световното наследство, които са под закрилата на ЮНЕСКО. Сред тях попада и Биосферен резерват „Сребърна“.
Очаква се документалната кинолента да бъде излъчена в Страната на изгряващото слънце в средата на август, след което ще бъде предоставена на РИОСВ-Русе за некомерсиални цели и работа с деца.
Преди повече от век езерото „Сребърна” е наречено от австро-унгарския учен археолог, етнограф, географ и художник Феликс Каниц „Елдорадо за блатните птици“. Местността е посещавана в миналото и от много други пътешественици, сред които е и Лео фон Калберматен. Той описва как с придружителите си са избили хиляди малки и големи чапли, защото по негово време е било много модерно дамските капели да са окичени с пера от тези птици.
„Сребърна“ е обявен за „развъдник” на водоплаващи птици и още през 1942 г. в езерото е забранено всякакво ловуване, но три години по-късно е дадена зелена светлина за отстрелването на водоплаващите хвъркати. Обявяването на местността за птичи резерват, наричан тогава бранище, става на 20 септември 1848 г.
От 1977 г. местността вече е със статут на биосферен резерват, а преди това – през 1975 г., е обявена за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция (в България такива места са само 11, като първи получават такъв статут „Сребърна“ и комплексът край река Ропотамо).
Но най-голямото признание за резервата край Дунав идва през 1983 г., когато той е предложен за включване в Списъка на Световното културно и природно наследство като естествена функционираща екосистема, осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан. От 1989 г. „Сребърна“ влиза в списъка на орнитологично важните места в Европа. А от 1999 г. е със статут на поддържан резерват.
На негова територия е установено огромно разнообразие от биологични видове – 1123 водорасли, 17 гъби, 15 лишеи, както и 139 висши водни и влаголюбиви растения, принадлежащи към 45 семейства и 97 рода. От тях 9 вида растения са защитени по Закона за биологичното разнообразие, 13 вида са включени в „Червената книга на България” и 2 присъстват в „Европейския списък на застрашените, редките и ендемични растения”.
Отделно резервата обитават 500 вида насекоми и 15 вида влечуги. А най-голямо е разнообразието на птиците, чийто видов състав достига около 223.
В самото езеро плуват около 20 вида риби от 6 семейства, от които защитени са дунавска скумрия, брияна, върловка, виюн и деветиглена бодливка, която у нас се среща изключително рядко.

http://www.desant.net/show-news, 19 юни 2016

        << върни се назад