Вода .bg  

Други чуждестранни източници

<< страница 1 / 2 >>

Обезсоляване на морска вода

Благодарение на технологията обратна осмоза най-голямата и най-евтината инсталация за обезсоляване на морска вода в света вече е създадена и работи в ... ...

Център за проучвание на околната среда

Florida Center for Environmental Studies, 3932 RCA Blvd., Suite 3210Palm Beach Gardens, Florida 33410-4228, United States, Fax: 561.626.1404 Консорциум ... ...

Директория за източници по океанография

Директория за източници по океанография на Era.com.ua Информационни източници по темите: наука за земята, океаногр афияWebs ite:http ://direc tory.era ... ...

Институт за водата в света

The World's Water “Водата в света” е институт с идеална цел, създаден през 1987 г- в Окланд, Калифорния, САЩ.Институтът предоставя статистически данни ... ...

Международна академия по водите

International water academy
Адрес:P.O. Box 117, Vinderen. N-0319 Oslo, Norway, tel. (+47) 900 56 515.Визия: Да поддържа съществуването на общността от ... ...

Фондация за подземните води

The Groundwater Foundation P.O. Box 22558, Lincoln, NE 68542-2558Цели: да образова и мотивира хората да познават, да се грижат и поддържат подземните ... ...

Фондация за проучване на водата

Foundation for Water Research (FWR)Allen House, The Listons, Liston Road, Marlow, Bucks, SL7 1FDTelephone +44(0)1628 891589, Facsimile +44(0)1628 472711Фондацияjта ... ...

Европейска мрежа на водите

С подкрепата на http://i nternati onalrive rs.org/I nternati onal Rivers, 1847 Berkeley Way, Berkeley, CA 94703, USATel: +1 510 848 1155 | Fax: ... ...
<< 1 / 2 >>