Вода .bg  

Вземат мерки за предотвратяване разливането на река Батовска

Автор: Ива Димитрова
Работна група, създадена със заповед на Областния управител на Добрич Детелина Николова, обсъди предприемането на превантивни мерки за предотвратяване разливането на река Батовска и защита от наводняване на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“. Председател на работната група е инж. Венцислав Николов – Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите – Варна. Екипът от специалисти следва да събере информация за река Батовска, с която всяко едно от представляваните в групата ведомства разполага, като: данни от географската информационна система (ГИС); данни от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН за оттока на река Батовска за периода 2004 – 2015 г.; информация за проект „Корекция на речното корито на река Краневска, включително прилежаща структура – мостови съоръжения и пасарелки“ и други.
По преценка на работната група да се извърши обход и оглед на място за изготвяне на експертна оценка и анализ на състоянието към настоящия момент на проблемния участък от реката. Следващи задачи в тази връзка, са изготвяне на техническо задание за проектиране на хидротехническо съоръжение за оводняване на поддържан резерват „Балтата“ и изготвяне на техническо задание за проект за почистването на коритото на река Батовска за първи етап - от устието до хидротехническото съоръжение.

Монитор, 16 февруари 2016

        << върни се назад