Вода .bg  

Дунав се покачва, следят дигите във Видинско

Първият етап от мерките за защита на населението бе въведен във Видинско, след като нивото на Дунав прехвърли 750 см и продължи да се покачва.
За денонощие водният стълб се повиши с още 15 см и в четвъртък сутрин рейката при Видин показа ниво от 764 см. Покачване с 11 см бе отчетено и в първия български участък на реката при видинското Ново село.
Със заповед на губернатора Момчил Станков започна денонощно наблюдение на дунавските диги. В действие са включни няколко помпени станции, които отводняват ниските участъци и земеделски площи в близост до защитните съоръжения.
С дунавските земнонасипни диги, бетонови стени, корекции на реките и предпазните диги, се защитават от заливане 125 310 дка земеделски земи и 11 населени места, включително и областният център Видин. Неговите жители помнят критичната ситуация от април 2006 г., когато нивото на Дунав достигна близо 10 м и заплаши с потоп Видин и съседни селища. Това наложи тогава да бъде разгърнат най-мащабния до този момент в България план за евакуация на 70 000 души.

Труд, 10 март 2016

        << върни се назад