Вода .bg  

РИОСВ разследва сигнал за замърсяване на река Порой в Карнобат

Автор: Ирина Радева
РИОСВ-Бургас извърши проверка по сигнал за замърсяване на река Порой в Карнобат с отпадъчни води, примесени с животинска кръв. На място експертите са констатирали, че водите на реката са с червен цвят и има специфичен мирис на кръв. Това съобщиха от пресцентъра на РИОСВ- Бургас.
Извършен е оглед нагоре по течението, с цел откриване на източника на замърсяването. В момента на проверката е намерен колектор, от който е изтичала видимо замърсена вода с цвят и мирис на кръв.
Взета е проба, анализът на която ще е готов до седмица. Дадени са предписания на кмета на община Карнобат да се представи информация за законността на колектора, да се извърши проверка за всякакви нерегламентирани зауствания в река Порой, както и да се предприемат мерки за преустановяване на замърсяването.
За допуснатото замърсяване на кмета на общината ще бъде съставен акт по Закона за водите. Санкцията е от 2000 до 10 хиляди лева.

БТА, 21 април 2016

        << върни се назад