Вода .bg  

Патенти и патентни заявки

<< страница 1 / 4 >>

Изобретение спестява до 80 000 литра вода за година

Система за водно рециклиране, която може да спести на големите ресторанти до 80 хил. литра вода годишно. Революционното откритие на няколко български ... ...

МЕТОД И ИНСТАЛАЦИЯЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ТЕЖКИ МЕТАЛИ И АРСЕН

METHOD AND INSTALLATION FOR PURIFICATION OF WATERS FROM HEAVY METALS AND ARSENIUM
Public ation number: BG109470
Publication date: 2007-09-28 ... ...

ТОРСИОНЕН ГЕНЕРАТОР

Publication number: US2002159884
Publication date: 2002-10-31
Inventor: SOROCHINSKY ALEXANDER PANTELEE (UA); STOJANOV HZISTO (BG); IVANOV HZISTO ... ...

МЕТОД ЗА КОМПЛЕКСНА ОЧИСТКА НА ОТПАДНИ РАЗТВОРИ

Publication number: WO9514368
Publication date: 1995-06-01
Inventor: SOMLEV VLADISLAV PETROV (BG); TISHKOV SAVA HARALAMPIEV (BG)
Applicant: SOMLEV ... ...

МЕТОД ЗА КОМПЛЕКСНО БИОЛОГИЧЕСКО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДНИ РАЗТВОРИ

METHOD FOR COMPLEX BIOLOGICAL TREATMENT OF WASTE SOLUTION S
Publi cation number: BG61140B
Publication date: 1996-12-31
Inventor: SOMLEV VLADISLAV ... ...

БИОЛОГИЧЕН ФИЛТЪР

BIOLOGICAL FILTER
Publication number: BG97813
Publication date: 1995-01-03
Inventor: KUTLIN ALEKSANDAR I (BG)
Applicant: KUTLIN (BG)
Classification: ... ...

БИОКОНТАКТОР

BIOCONTA CTOR
Pu blicatio n number: BG97812
Publication date: 1995-01-03
Inventor: KUTLIN ALEKSANDAR I (BG)
Applicant: KUTLIN (BG)
Classification: ... ...

АПАРАТ ЗА МАСООБМЕННИ ПРОЦЕСИ

APPARATUS FOR MASS-EXCHANGE PROCESSE S
Publi cation number: BG001007U
Publication date: 2008-02-29
Inventor: BALABANOV VICHO (BG)
Applicant: ... ...
<< 1 / 4 >>