Вода .bg  

Биологическа очистка на води

<< страница 1 / 9 >>

98% от водите ни за къпане чисти по евростандарти

Над 300 млн. лв. инвестирани в пречиствателни станции на крайбрежните градове
98% от водите за къпане в България съответстват на европейските изисквания ... ...

МЕТОД И ИНСТАЛАЦИЯЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ТЕЖКИ МЕТАЛИ И АРСЕН

METHOD AND INSTALLATION FOR PURIFICATION OF WATERS FROM HEAVY METALS AND ARSENIUM
Public ation number: BG109470
Publication date: 2007-09-28 ... ...

ТОРСИОНЕН ГЕНЕРАТОР

Publication number: US2002159884
Publication date: 2002-10-31
Inventor: SOROCHINSKY ALEXANDER PANTELEE (UA); STOJANOV HZISTO (BG); IVANOV HZISTO ... ...

МЕТОД ЗА КОМПЛЕКСНА ОЧИСТКА НА ОТПАДНИ РАЗТВОРИ

Publication number: WO9514368
Publication date: 1995-06-01
Inventor: SOMLEV VLADISLAV PETROV (BG); TISHKOV SAVA HARALAMPIEV (BG)
Applicant: SOMLEV ... ...

МЕТОД ЗА КОМПЛЕКСНО БИОЛОГИЧЕСКО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДНИ РАЗТВОРИ

METHOD FOR COMPLEX BIOLOGICAL TREATMENT OF WASTE SOLUTION S
Publi cation number: BG61140B
Publication date: 1996-12-31
Inventor: SOMLEV VLADISLAV ... ...

БИОЛОГИЧЕН ФИЛТЪР

BIOLOGICAL FILTER
Publication number: BG97813
Publication date: 1995-01-03
Inventor: KUTLIN ALEKSANDAR I (BG)
Applicant: KUTLIN (BG)
Classification: ... ...

БИОКОНТАКТОР

BIOCONTA CTOR
Pu blicatio n number: BG97812
Publication date: 1995-01-03
Inventor: KUTLIN ALEKSANDAR I (BG)
Applicant: KUTLIN (BG)
Classification: ... ...

АПАРАТ ЗА МАСООБМЕННИ ПРОЦЕСИ

APPARATUS FOR MASS-EXCHANGE PROCESSE S
Publi cation number: BG001007U
Publication date: 2008-02-29
Inventor: BALABANOV VICHO (BG)
Applicant: ... ...
<< 1 / 9 >>