Вода .bg  

Цената на питейната вода в община Исперих поскъпва на 3.50 лева

Автор: Мариета Китанова
Цената на водата в Исперих ще бъде увеличена от догодина на 3,50 лева. Това е заложено в бизнес плана за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" за периода 2017 - 2021 г. Планът е разгледан и приет на заседание на Общинския съвет, съобщи кметът Бейсим Руфад.
От документацията става ясно, че цената за доставяне на вода на потребителите за 2015 и 2016 г. в Исперих е 2.28 лв. за куб.м. без ДДС или 2,74 лв.с ДДС. За този период не са заплащат такси за отвеждане на отпадни води и пречистване на отпадните води.
За 2017 г. е заложено цената за доставяне на вода на потребителите да стане 2.37 лв. за куб.м. без ДДС. В новата цена е калкулирана и сума от 0,14 лв. без ДДС за отвеждане на отпадни води и 0,41 лв. без ДДС за пречистване на отпадните води.
Според прогнозните отчети се очаква приходите на водното дружество в Исперих за 2017 г. да са 3 388 000 лв., а разходите за същия период - 3 294 000 лв. Печалбата на предприятието за периода е разчетена на 84 000 лв.
От дружеството очакват намаляването на авариите по водопроводната мрежа.
Към момента в дружеството са ангажирани 104 души персонал, като същата цифра е заложена и за целия планиран период. От догодина ще бъдат назначени нови двама служители за отвеждане на отпадъчните води, както и още петима за пречистване на отпадъчните води.

БТА, 05 август 2016

        << върни се назад