Вода .bg  

Въвеждат се две цени за напояване

Две цени за напояване ще бъдат въведени според нова стратегия, приета вчера от правителството. Основната идея е повече селскостопански площи да се обхванат в системата на напояването.
Ще има стимули за обединяване на земеделците в сдружения за напояване, които да участват в управлението на регионалните хидромелиоративни структури. Двукомпонентната тарифа предвижда едната цена да се формира на база обработвана площ от всеки от членовете на сдруженията за напояване, а другата ще е според реално използваните количества вода за поливане. Цената според площта ще отива за възстановяване на постоянните разходи, а тарифата за ползван обем трябва да насърчава икономиите на вода. В случаите, когато не са учредени сдружения за напояване или когато водата се доставя директно на земеделските стопани, фиксираната цена би трябвало да се определи при отчитане на всички поливни площи в границите на района на дейност. При водоснабдяване на едро както фиксираните, така и променливите цени ще бъдат намалени, за да бъдат отчетени по-ниските разходи.
Отделно ще има и цена за отводняване на земеделски земи, която ще се изчислява на база площ, като се прилага намалена тарифа за членовете. Предвижда се и сегашното държавно предприятие "Напоителни системи" да се преструктурира. Дружеството, което в последните години е източник единствено на скандали, ще се раздели на няколко самостоятелни дружества със свои активи и бюджет. Не е ясно обаче как ще стане това - чрез ликвидация на сегашната държавна фирма или чрез преобразуването й.
За последните 16 години поливаните от държавната фирма площи са се свили от 740 хил. хектара (7.4 млн. декара) на едва 35-50 хил. хектара днес, сочат данните в документа.

Сега, 18 август 2016

        << върни се назад