Вода .bg  

Световната икономическа криза заплашва водното дело в Африка

В условията на световна финансова криза водоснабдяването в африканските страни ще иска от частния сектор милиарди щ. долари годишно, за да задоволи потреблението, както и поставените от ООН цели.
Стотици милиони африканци нямат достъп до чиста вода, в някои страни преобладаващата част от населението няма елементарни тоалетни и замърсяванията в тези страни водят до най-висока детска смъртност в света.
Експертите са единодушни в стремежа си да искат от частния капитал да запълни няколко милиардния недостиг от средства за ВиК, язовири и напоителни системи.
"С всеки изминал месец ще става все по-трудно намирането на финансови средства..." твърди специалистът по водно дело Джеймс Уйнпени.
Още през 2000 г. ООН постави ясни цели до 2015 г. за намаляване на бедността в световен мащаб и по-конкретно намаляването наполовина на броя на хората без достъп до приемлива за пиене чиста вода.
Тези цели, като болшинството от тях в тъй нар. "Цели за развитие на хилядолетието", изглеждат нереалистични за повечето от африканските страни, където обществената инфраструктура хронично страда от недостатъчно финансиране и лошо управление.
"Има окуражаващи признаци от страна на "донорите", твърди Алекс Ругамба от Банката за развитие на Африка (African Development Bank), "в краткосрочен план сигурно ще има нещо, но цената на заемите ще расте".
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), клубът на най-богатите страни в света, обещава съдействие на бедните страни, но изисква по-добро управление на водното стопанство във всяка страна.
"Ако сегашното състояние се запази непроменено в бъдеще, към 2030 г. още един милиард души в света ще изпитват недостиг на вода", твърди се в съобщение на ОИСР.
Според Ракотобе Андрианарисон, директор на отдел по ВиК към Банката за развитие на Африка, континентът се нуждае от 2.5 млрд. щ.долара годишно за подобряване на водната инфраструктура. Той счита, че известно финансиране чрез подобряване на управлението на местната инфраструктура и от съществуващия ресурс в отделните страни що се отнася до течове от лоша канализация, които са около 35% или два пъти по-високи от установените международни норми.
Експертите считат, че африканските страни трябва да удвоят разходите за инфруструктура, които сега възлизат на около 100 млрд.щ.долара годишно и че в тази връзка частният капитал може да играе решаваща роля.
Фермерите от Замбия, например, постепенно изкупуват обратно напоителените системи платени от "донори", като ползват приходите от нови култури.

http://www.reuters.com/article/healthNews
Ройтерс (Дакар), автор: Алистър Томпсън, 26.11.2008
        << върни се назад