Вода .bg  

22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА.

ЧЕСТВА СЕ ОТ 1993 Г. ПО ИДЕЯ НА ООН И ВСЯКА ГОДИНА СЕ ПОСВЕЩАВА НА ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМА - ЗА 2014-А: “ВОДА И ЕНЕРГИЯ”. ЗАЩОТО ПО ДАННИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА 90% ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ ИЗИСКВА ВОДА, А ДО 2035 Г. ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ В СВЕТА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ С 50 НА СТО, КОЕТО ЩЕ УВЕЛИЧИ НЕОБХОДИМОТО ЗА ТОВА КОЛИЧЕСТВО ВОДА С 85%.
ДНЕС ВСЕ ОЩЕ 2,8 МЛРД. ДУШИ ПО СВЕТА ИМАТ ГОЛЕМИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПОРАДИ НЕДОСТИГ НА ВОДА, А 2,5 МЛРД. СА С НЕПОСТОЯННО ИЛИ НИКАКВО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. ТАЗИ ГОДИНА СВЕТОВНИЯТ ДЕН НАСОЧВА ВНИМАНИЕТО И КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, КОИТО ЗАСЯГАТ КАКТО ВОДНИЯ, ТАКА И ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР.НАЙ-НАЙ-НАЙ

Дума, 22.03.2014, стр.14

        << върни се назад