Вода .bg  

240 населени места в България носят имена, пряко или косвено свързани с Водата

В България има повече от 5250 селища. Не уточняваме техния брой поради обстоятелството, че в известен брой от тях, по различни причини, просто няма жители…

Наше бързо проучване показва, че над 240 населени места в България носят имена, пряко или косвено свързани с Водата.
Най-голяма съсредоточаване на такива имена има в общините Крумовград (7), Смолян (6), Първомай (6), Велико Търново (5), Руен, Стамболово, Кърджали, Асеновград и Руен – по четири.
Почти всички от тези общини са в Югоизточната част на страната.

Интересно е звученето на почти всички имена!
Например:
Водата, Воден, Воденичане, Воденичарово, Воденичарско, Воденци, Водица, Водна, Водни пад, Водно;
Бял извор, Бял бряг, Бял кладенец, Бяла вода, Бяла река, Бели брод, Бели вир, Бели бряг, Бели извор, Бели Искър, Бели Лом, Бели Осъм;
Черна вода, Черна Места, Черни бряг, Черни Вит, Черни Осъм
Бистра, Бистрец, Бистрилица, Бистрица;
Пороище, Порой, Поройно, Потопа, Поточе, Поточница;
Сив кладенец, Сива река, Синеморец, Сини вир, Синя вода, Сладка вода, Сладък кладенец; Снежина, Снежинка, Снягово;
Езерец, Езеро, Езерово, Езерче;

Кои са най-често срещаните звуци в имената на българските селища?
Р – 159 пъти
А – 139 пъти
О – 135 пъти
Е – 131 пъти
И – 126 пъти
Н – 116 пъти
Б – 88 пъти
К – 87 пъти
Л – 75 пъти….
Най-рядко се срещат Ю, Ф, Х, Ш…


        << върни се назад