Вода .bg  

Щетите от горски пожари от началото на годината възлизат на 5 млн. лв.

Преките щети от горските пожари, бушували в страната от началото на годината досега, се равняват на 5 млн. лв., заяви зам.-министърът на земеделието и храните Георги Костов по време на представянето на мерки на министерството за превенция на пожарите. За сравнение в началото на август 2015 г. те са възлизали на 10 млн. лв.
Той обяви, че се предвижда създаване на публичен регистър на пожарите в горите и в земеделските територии. "Към момента в горите са възникнали 398 пожара, които са засегнали около 50 хил. дка горска площ, в което е много под средната годишна цифра за последните 10 години, благодарение на взетите организационни, информационни и други мерки от служителите на горите, от "Пожарна и аварийна безопасност" и от останалите служители".
Костов допълни, че амбицията на министерството е броят на пожарите да се сведе до тези, които възникват по естествен път. И благодари на всички доброволци, кметове на общини, пожарникари и горски служители, които са се включили в овладяването на пожарите. Зам.-министърът каза и, че "Министерство на земеделието и храните инициира изготвяне на пакет от мерки за подобряване на превенцията срещу пожарите, идващи от земеделски територии в горите". Костов обясни, че със заповед на министър Десислава Танева е създадена работна група, която да анализира и предлага мерки за превенция срещу пожари, които се разпространяват от горски територии. В нея участват представители на Министерство на околната среда и водите, Държавен фонд "Земеделие", Изпълнителна агенция по горите, дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР и Националното сдружение на общините.
По думите на друг заместник-министър Свилен Костов ще се въведе нова мярка, с която ще се ограничават ползватели, заради които са възникнали пожари, при ползване на общински поземлен фонд, както и ще се регулира видът на техниката, която се използва за почистване на земеделските площи.
Предвижда се в заявлението за подпомагане за директни плащания да има и декларация с изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват. Костов допълни, че експерти от фонд "Земеделие" ще проверяват постоянно затревените площи още в рамките на подаване на заявленията за подпомагане. "Това са мерките, които са пряко свързани със субсидиите и съм сигурен, че ще има ползотворен ефект още от следващата стопанска година", заяви той и допълни, че опожарените земеделски терени не се подпомагат.

Дневник, 10 септември 2016

        << върни се назад